Amateurisme troef?

Op de gemeenteraad van 16/01/2020 stond volgend agendapunt: Gemeentelijke structuurschets “Centrum Tielt”. Voor de goede verstaander, deze structuurschets gaat niet over het hele centrum van Tielt, maar enkel over de site aan de Spar en het project voor de bouw van appartementen langs de St-Annastraat op die site.

In het beleidsplan van OpenVld en CD&V vinden we ivm Ruimtelijke Ordening terug dat deze site in de zogenaamde Zone C ligt en voor Zone C is dit opgenomen in het beleidsplan.

In zone C kunnen vergunningen worden verleend voor appartementsbouw, mits er voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  • Maximaal 3 bovengrondse bouwlagen en een maximale kroonlijsthoogte en nokhoogte van 9,75 m. Een hellend dak wordt dan niet toegestaan.
  • In het geval van 3 bovengrondse bouwlagen dient de gelijkvloerse verdieping bestemd te worden voor handel of kantoorfunctie of sociale verhuur.
  • Tenzij er voldoende groenzones worden voorzien, en het doorzicht naar achter toe wordt gegarandeerd. In dat geval kan er worden ingestemd met 4 bovengrondse bouwlagen. Voldoende groenzones moeten gegarandeerd worden door 3m uit de perceelsgrenzen te bouwen, met maximale gevelbreedtes van 18m. In dit geval dient 50% van de gelijkvloerse verdieping bestemd te worden voor handel of kantoorfunctie of sociale verhuur.
  • Per appartement dient minimum 20m² groenzone voorzien te worden.

Bij het zien van de plannen op die site waren wij verbaasd dat er na 1 maand al ging afgeweken worden van het eigen beleidsplan. Op de voorgestelde structuurschets was er inderdaad sprake van 4 verdiepingen, maar de 18m. regel was verdwenen.

Blijkbaar had de bevoegde schepen (Raf Alaerts) dit vlak voor de gemeenteraad toch ook in de gaten gekregen, en vroeg hij onmiddelijk om dit punt te verdagen. Naar eigen zeggen omdat de verkeerde schetsen meegestuurd werden en er nieuwe schetsen opgesteld werden. Hij stak dit dan maar op het netwerkprobleem van dinsdag 14/01 terwijl de agenda van de gemeenteraad reeds op 08/01 uitgestuurd werd.

Daarnaast blijkt ook dat de eigenaar van de site helemaal niet op de hoogte was dat er nieuwe plannen opgesteld zouden moeten worden. Het kan toch niet zijn dat elk project in Tielt-Winge apart op de raad gaat gebracht worden, en dat zulke belangrijke beslissingen gebeuren op basis van een stukje papier aka het beleidsplan. Een stuk papier dat niet is afgetoetst met de GECORO, met de inwoners.

Waarom wordt er nu eens geen werk gemaakt van een algemene, duidelijke visie en plan wat betreft Ruimtelijke Ordening in Tielt-Winge in plaats van wat aan te modderen en de ene beroepsprocedure na de andere te riskeren. Wij vragen duidelijkheid voor alle eigenaars en dat iedereen gelijk behandeld wordt.

Share