Camera’s tegen sluikstorten

Sluikstorten en de aanpak ervan is een prioriteit voor SAMEN. Sluikstorten kan niet aanvaard worden en er moet streng tegen opgetreden worden. Ze zijn een bron van ergernis voor de Tielt-Wingenaren.

Het opruimen en verwerken van dat zwerfvuil kost handenvol geld. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de factuur doorgestuurd wordt naar de overtreder.

Het aanpakken hiervan is voor ons een en-en-verhaal. Preventie en pakkans verhogen. Wij pleiten dan ook voor het inzetten van mobiele camera’s om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Deze camera’s hebben hun nut zeker en vast al bewezen in andere gemeentes.

Sluikstorten

We vinden dan ook jammer dat onze burgemeester het steevast wat meewarig heeft over een “bespiedcultuur” als het over het inzetten van camera’s gaat.

SAMEN gaat voor een veilig en proper Tielt-Winge en handhaving is daar samen met preventie een heel belangrijke factor in. In dat kader zijn we dan ook verheugd dat het ondergronds brengen van de glasbollen ook een positief effect heeft op het verminderen van het sluikstorten.

Share