Kinderarmoede stijgt tot 6% in Tielt-Winge

Uit de kinderarmoede cijfers van Kind & Gezin bleek dat ondanks de beloftes van de Vlaamse overheid om de kinderarmoede te halveren, dat de kinderarmoedecijfers in Vlaanderen met 14% constant blijven. 14% van de Vlaamse kinderen groeit op in armoede. Veel te hoge cijfers. Maar ook in Tielt-Winge zijn de …

LED Scherm in Tielt-Winge

Afgelopen gemeenteraad werd er beslist om een LED (reclame) bord van 120 inch te plaatsen voor GC De Maere. Er wordt gekozen voor een concessieovereenkomst, zodat dit de gemeente niets kost, nee in tegendeel nog geld opbrengt. 50% van de zendtijd zal ter beschikking staan voor publieke boodschappen (gemeente, verenigingen,…) …

Is er een toekomst voor de sport in Tielt-Winge?

In het beleidsplan en in de pers konden we al heel wat lezen over de plannen van de meerderheid op vlak van cultuur en sport. Cultuur centraliseren in Winge, en sport in Tielt is de piste die momenteel bewandeld wordt. In dat kader is er in het beleidsplan voorzien om …

GC De Maere gaat tegen de vlakte

GC De Maere

Dat GC De Maere verouderd is en er iets moet gebeuren staat buiten kijf. Er moet hier echter niet over één nacht ijs gegaan worden en een grondig onderzoek gebeuren naar wat er nodig is, wat mogelijk is en wat strookt met de visie over cultuur, jeugd, sport,… alvorens grote …

Sinte Mette Vuu

10 november, de avond voor den 11e. Een dag die in Tielt-Winge en ver daarbuiten al jaren gekend staat voor het Sint-Maartensvuur. Of beter gekend als Sinte Mette Vuu. Dit jaar is het al voor de 40e keer dat dit volksfeest plaats vind. Een beetje meer info over de geschiedenis …

Open VLD en CD&V besparen nog verder op cultuur

Filip Broos (Samen): “De afgelopen jaren werd omwille van besparingen de programmatie van het gemeenschapscentrum al ingrijpend afgebouwd. In 2017 zaten we nog op 6 voorstellingen, vorig jaar op 5 en nu dit jaar gaan we naar 4 voorstellingen. De afbouw tijdens mijn legislatuur was noodgedwongen, maar zoals ook te …