Kinderarmoede stijgt tot 6% in Tielt-Winge

Uit de kinderarmoede cijfers van Kind & Gezin bleek dat ondanks de beloftes van de Vlaamse overheid om de kinderarmoede te halveren, dat de kinderarmoedecijfers in Vlaanderen met 14% constant blijven. 14% van de Vlaamse kinderen groeit op in armoede. Veel te hoge cijfers.

Maar ook in Tielt-Winge zijn de cijfers allesbehalve rooskleurig. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in Tielt-Winge stijgt in 2019 tot 5,91%. In 2016 was dit nog 3%. Dit is dus een verdubbeling op 4 jaar tijd.

Steve Cleynen: Des te pijnlijker is het dan om te zien dat in het meerjarenplan van de gemeente Tielt-Winge er zo goed als geen aandacht is voor deze problematiek. Het kan toch niet dat anno 2020, in een gemeente waar de belastingen bij de hoogste van Vlaanderen zijn, er 6% van de kinderen in armoede moeten opgroeien.

Wij vragen dan ook dat er werk gemaakt wordt van een armoedeplan, ook op lokaal vlak en dat er niet de kat uit de boom gekeken wordt en gewacht wordt op federale of Vlaamse subsidies.

Share