Klimaatactieplan: Meer dan een stuk papier

Op de site van OpenVld lezen we het volgende citaat van de Burgemeester.

Groen doet niets anders dan de mensen schrik aan te jagen met de stelling dat de strijd tegen de klimaatopwarming immense budgetten en dus dito fiscale lasten vergt, men dure elektrische wagens moet kopen of te voet gaan, et cetera”, zo fulmineerde de liberale burgemeester. “Met die strategie gaan we er niet komen! In Tielt-Winge werd er tot op heden met zachte hand en zonder gigantische budgetten aan klimaatbeleid gedaan, maar de mensen wel uitgelegd dat investeringen die zij zelf doen ten voordele van het klimaat hun ook financieel ten goede komen: betere isolatie van de gebouwen, energiezuinige toestellen en verlichting, zelf energie produceren en desnoods opslaan, kleine verplaatsingen met de fiets doen en zo veel meer heeft al tot een behoorlijk goed resultaat geleid in onze gemeente zonder daar grote overheidsbudgetten tegenaan te gooien. In de deelgemeente Tielt kwam er zelfs een project van subsidieretentie om minderbedeelde eigenaars van oude woningen ook in de gelegenheid te stellen om zo’n maatregelen te nemen.

Angst aanjagen is inderdaad niet de juiste manier om aan politiek te doen. Niet wat betreft de klimaatmaatregelen, maar ook niet op andere thema’s zoals bv. asiel en migratie. Hierin kunnen we de Burgemeester inderdaad volgen. Wij pleiten dan ook voor een ecorealisme. Natuurlijk kan je de klimaatproblemen niet ontkennen en moeten we actie ondernemen, maar het moet ook realistisch blijven.

Tielt-Winge haalt zonder grote investeringen inderdaad een reductie van 8,1% tussen 2011 en 2017, maar als je naar de klimaatkaart kijkt zie je ook dat dit zo goed als volledig komt door investeringen van particulieren en natuurlijk ook door het feit dat auto’s in het algemeen milieuvriendelijker geworden zijn.

Maar OpenVld haalt zelf aan dat investeringen in bv. zonnepanelen zichzelf meer dan terug betalen op termijn. Waarom geeft de gemeente hier dan niet het goede voorbeeld? Waarom “investeert” Tielt-Winge dan niet in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Is dit dan niet “realistisch”. Dit hoeft niet altijd met eigen middelen te gebeuren, er zijn allerlei mogelijkheden. Bv. een co√∂peratieve zoals het zonneproject in Bekkevoort https://www.bekkevoort.be/zonneproject.

Een ambitie kan ook zijn om wel een windmolenproject op te zetten. Er zijn 2 manieren, je kan zitten en afwachten of actief opzoek gaan. Ambitie is voor ons je nek uitsteken en actief zoeken naar oplossing en niet wachten/hopen op zijn inwoners om zijn klimaatdoelstellingen waar te maken

Share

One Reply to “Klimaatactieplan: Meer dan een stuk papier

Comments are closed.