Coalitie OpenVld – CD&V investeert in beton en papier, maar niet in zijn inwoners

Na meer dan een jaar wachten is er eindelijk een beleidsplan(visie) van de Tielt-Wingse meerderheid. In de pers en op de gemeenteraad hebben we vanuit Samen meermaals hiernaar gevraagd en dus waren de verwachtingen hooggespannen. We verwachtten ons dan ook aan een ambitieus en volledig uitgewerkt meerjarenplan.

Maar het werd een teleurstelling. Een beleidsnota die meer op een in alle haasten opgesteld verkiezingsprogramma lijkt, dan op een professioneel document waar meer dan een jaar aan gewerkt is. Wij, Samen, vragen ons oprecht af waarom je meer dan een jaar nodig hebt om zoiets af te leveren. Dit document had al klaar moeten zijn voor het coalitieakkoord getekend werd.

Inhoud

De inhoud dan, want dat is waar het uiteindelijk over gaat. Over het beleidsplan kunnen we kort zijn. Dit is voor ons veel te weinig. We vinden heel wat goeie voorstellen terug, voorstellen die ook in ons verkiezingsprogramma voorkwamen. (We zijn blij dat constructieve oppositie dan toch op prijs gesteld wordt).

Wat het dan nog frappanter maakt is dat van heel wat voorstellen in het beleidsplan, nauwelijks iets terug te vinden is in de meerjarenplanning. Zo staat er in het beleidsplan een visie over de site rond GC De Maere, Chiro Esjeewee, JC Contact, maar is er in het meerjarenplan enkel budget voor een studie van 10.000€. We vragen ons dan ook af wat er ondertussen met De Maere gaat gebeuren?

Een van de projecten waarop ingezet gaat worden is de centralisatie van de sportinfrastructuur aan het Solveld. In de verkiezingscampagne was dit één van de voorstellen van Samen. Maar uit de meerjarenplanning blijkt dat er slechts 275.000€ voorzien is voor dit project. Dit is wat ons betreft veel te weinig en ruimschoots onvoldoende om kwalitatieve sportinfrastructuur voor alle sportieve inwoners te voorzien. Daarnaast is het met de plannen rond De Maere ook onduidelijk wat er met de huidige terreinen en de jeugdwerking van TW3000 staat te gebeuren.

Ambitie?

In het meerjarenplan vinden we terug dat de gemeente Tielt-Winge (11.000 inwoners) 11 miljoen zal investeren de komende 6 jaar. Van die 11 miljoen, gaat er 8,5 miljoen naar wegen, fietspaden en gebouwen. Qua subsidies rekent men op slechts 1,2 miljoen. In vergelijking met bv. Glabbeek (5200 inwoners) is dit peanuts. Zij investeren 16 miljoen, waarvan 12 miljoen subsidies. Ook Lubbeek bv. investeert 30 miljoen.

8,5 miljoen in beton, nog een deeltje in studies, audits, … papier dus waar verder niets mee gedaan wordt, maar wat wordt er geïnvesteerd in de mensen, in de verenigingen, … Niets, nee in tegendeel.

De sociale dienstverlening wordt afgebouwd. Enkele diensten worden stopgezet en de poetsdienst wordt afgebouwd. Natuurlijke afvloeiingen bij de poetsdienst zullen niet vervangen worden. Naar armoedebestrijding wat volgens het beleidsplan een kerntaak is gaat 0€.

Verenigingen, organisaties en lokale handelaars blijven in de kou staan. In het beleidsplan vinden we ons voorstel om niet enkel subsidies uit te delen maar ook in te zetten op logistieke ondersteuning, bv herbruikbare bekers, nog wel terug maar in het meerjarenplan is hier geen budget voor voorzien. Een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners, buurtfeesten, … zijn allemaal niet nodig voor dit bestuur.

We vragen ons dan ook af waarom er zo weinig ambitie is en er niet meer geïnvesteerd wordt. De uitleg die we al jaren moeten horen, dat er geen geld is klopt hoegenaamd niet. Subsidies zijn voorhanden, de rente staat historisch laag en er is voldoende marge om te lenen.

Cijfers van huisbankier Belfius tonen dat er wel degelijk geld en mogelijkheden zijn om te investeren in Tielt-Winge, maar toch kiest de coalitie voor weer maar eens 6 jaar van besparen. Op 6 jaar kunnen we maar liefst 4 miljoen € schuld aflossen. Volgens de analyse van Belfius evolueerde het percentage van de inkomsten dat naar de afbetaling van leningen in Tielt-Winge gaat van 18,1% in 2013 naar 11,4% in 2017. Voor een gezonde situatie mag dit tot 20% bedragen. Er is hier dus meer dan ruimte genoeg om wel te investeren.

Samen vraagt zich dan ook af wat deze coalitie eigenlijk wel wil, welke problemen willen ze nu wel oplossen? Willen ze van Tielt-Winge nu werkelijk een koude, grijze gemeente maken, een slaapdorp? Samen alvast niet. Van uit de oppositie zullen wij keihard werken om dit niet te laten gebeuren en constructieve voorstellen blijven indienen.

We spraken al eens van een verloren jaar, nu vrezen we zelfs voor 6 verloren jaren. Wij willen iets nieuws. Samen wil vooruit met Tielt-Winge.


Share