Nieuws

De torentjes van Tielt

De kogel is door de kerk, het centrum van Tielt ondergaat nog maar eens een metamorfose. Tielt-Winge gaat na de Vlooybergtoren, nu ook bekend worden dankzij 4 nieuwe torens in het centrum. Het gemeentebestuur besliste namelijk dat er in het centrum (lees aan de spar) appartementsblokken van 4 verdiepingen worden …

Sociale dienstverlening op de schop

De afgelopen 12 jaar bouwde Tielt-Winge, onder leiding van Fons Lemmens één van de sterkste OCMW werkingen van de regio uit. Dit werd op de nieuwjaarsspeech van OpenVLD door Burgemeester Beeken zelf nog bevestigd. Het koude, kille beleid van Wouter Beke op Vlaams niveau, inspireert nu ook onze lokale CD&V …

Is er een toekomst voor de sport in Tielt-Winge?

In het beleidsplan en in de pers konden we al heel wat lezen over de plannen van de meerderheid op vlak van cultuur en sport. Cultuur centraliseren in Winge, en sport in Tielt is de piste die momenteel bewandeld wordt. In dat kader is er in het beleidsplan voorzien om …

Amateurisme troef?

Op de gemeenteraad van 16/01/2020 stond volgend agendapunt: Gemeentelijke structuurschets “Centrum Tielt”. Voor de goede verstaander, deze structuurschets gaat niet over het hele centrum van Tielt, maar enkel over de site aan de Spar en het project voor de bouw van appartementen langs de St-Annastraat op die site. In het …

Klimaatactieplan: Meer dan een stuk papier

Op de site van OpenVld lezen we het volgende citaat van de Burgemeester. Groen doet niets anders dan de mensen schrik aan te jagen met de stelling dat de strijd tegen de klimaatopwarming immense budgetten en dus dito fiscale lasten vergt, men dure elektrische wagens moet kopen of te voet …

Waar geeft Tielt-Winge zijn geld aan in 2020?

Steve Cleynen

Het einde van het jaar is typisch de periode van de lijstjes. Omdat we jullie graag informeren over waar oa. jullie belastinggeld door de gemeente Tielt-Winge aan gespendeert wordt, bekijk dan het overzicht van Steve Cleynen.

GC De Maere gaat tegen de vlakte

GC De Maere

Dat GC De Maere verouderd is en er iets moet gebeuren staat buiten kijf. Er moet hier echter niet over één nacht ijs gegaan worden en een grondig onderzoek gebeuren naar wat er nodig is, wat mogelijk is en wat strookt met de visie over cultuur, jeugd, sport,… alvorens grote …

Camera’s tegen sluikstorten

Sluikstorten en de aanpak ervan is een prioriteit voor SAMEN. Sluikstorten kan niet aanvaard worden en er moet streng tegen opgetreden worden. Ze zijn een bron van ergernis voor de Tielt-Wingenaren. Het opruimen en verwerken van dat zwerfvuil kost handenvol geld. Het is dan ook niet meer dan logisch dat …

Sinte Mette Vuu

10 november, de avond voor den 11e. Een dag die in Tielt-Winge en ver daarbuiten al jaren gekend staat voor het Sint-Maartensvuur. Of beter gekend als Sinte Mette Vuu. Dit jaar is het al voor de 40e keer dat dit volksfeest plaats vind. Een beetje meer info over de geschiedenis …