Open VLD en CD&V besparen nog verder op cultuur

Filip Broos (Samen): “De afgelopen jaren werd omwille van besparingen de programmatie van het gemeenschapscentrum al ingrijpend afgebouwd. In 2017 zaten we nog op 6 voorstellingen, vorig jaar op 5 en nu dit jaar gaan we naar 4 voorstellingen. De afbouw tijdens mijn legislatuur was noodgedwongen, maar zoals ook te zien was in ons verkiezingsprogramma was voor ons de bodem bereikt en werd het terug tijd om te investeren in cultuur.

Het afbouwen kon tijdens de afgelopen legislatuur ook steevast op stevig weerwerk rekenen van de CD&V fractie. Het is dan ook des te opmerkelijker dat CD&V er nu voor kiest om nog verder te besparen”.

Wat ons betreft is het hoog tijd om de vicieuze cirkel van minder volk, dus minder voorstellingen te doorbreken.

Wij opteren ervoor om nog steeds eigen voorstellingen in GC De Maere te programmeren. De concurrentie van naburige, grotere culturele centra is groot, maar voor heel wat mensen is de stap om naar zo een groter cultureel centrum buiten de gemeente te trekken toch nog een drempel. Wij kiezen er dus voor om samen te werken met de naburige culturele centra en om ook in Tielt-Winge een eigen programmatie vanuit de dienst cultuur te behouden.

Daarnaast moeten we niet onder stoelen of banken steken, dat GC De Maere verouderd is en moet er ook daar dringend werk van gemaakt worden. De combinatie van een moderne zaal en samenwerking met de naburige culturele centra kan het culturele leven weer doen opflakkeren. Niet enkel voor de eigen voorstellingen, maar ook voor de vele verenigingen die van GC De Maere gebruik kunnen maken.

Share