Relancemaatregelen in Tielt-Winge

Gisteren bereikte onze het goede nieuws dat Vlaanderen ruim 87 miljoen € vrijmaakt om te investeren in het vereningsleven. De corona crisis heeft de sport-, jeugd- en cultuurvereningen zwaar getroffen doro afgelaste evenementen,…. Omdat het verenigsleven een onmisbare schakel is in ons sociale weefsel kiest de Vlaamse Overheid ervoor om deze extra te ondersteunen. Ze gaan dit doen door extra geld in het gemeentefonds te stoppen. Voor Tielt-Winge betekent dit +/- 140.000€ extra, dat kan geïnvesteerd worden in de verenigingen.

Positieve jaarrekening

Dit is al de 2e keer dat goed nieuws ons bereikt op een week tijd. Op de gemeenteraad van vorige week bleek dat de jaarrekening van 2019 een overschot van +/- 1.000.000€ vertoonde, ten opzichte van een initieel gebudgeteerd resultaat van -2.000.000€. De keerzijde van dit goeie nieuws is natuurlijk dat er minder geïnvesteerd is dan initieel gepland en dat bepaalde uitgaven of werken niet zijn doorgegaan.

Samenwerken over partijgrenzen

SAMEN is dan ook tevreden dat schepen Raf Alaerts op de gemeenteraad voorstelde om te stoppen met politieke spelletjes en over partijgrenzen heen te gaan werken om dit overschot op een goeie manier te invsteren. Vanuit SAMEN steunen we deze opening voor het oprichten van een gemeentelijke commissie, die wat ons betreft inderdaad over partijgrenzen heen een budget kan opstellen, maar die nu ook kan onderhandelen over welke maatregelen de gemeente Tielt-Winge kan/moet treffen in het kader van de post-Corona maatregelen.

Een voorstel van SAMEN is bv. om de lokale verenigingen te ondersteunen door voor bv. hun volgende activiteit geen huurgeld voor de gemeentelijke infrastructuur te vragen.

Share