SAMEN voor Tielt-Winge

Waarom SAMEN?

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 sloegen enkele Tielt-Wingenaars met een gemeenschappelijke progressieve visie over Tielt-Winge de handen in mekaar. Het gaat hier om de Tielt-Wingse Sociaal-Democraten (sp.a) en onafhankelijken.

SAMEN, sp,a, partij… wat is SAMEN nu eigenlijk? Op gemeentelijk vlak willen we met SAMEN buiten de traditionele partijgrenzen treden. SAMEN streeft een zo breed mogelijke samenwerking tussen inwoners, bedrijven, publieke diensten, verenigingen, middenveldorganisaties,… n. Binnen de traditionele partijgrenzen is dit niet altijd mogelijk. Daarom vind je binnen SAMEN, zowel sp.a’ers als onafhankelijken, maar wel met dezelfde sociale, progressieve visie.

Is SAMEN links? Op sociaal-economisch vlak heeft SAMEN misschien wel een eerder “linkse” ideologie, maar bovenal willen we met SAMEN een beleid voeren op maat van de Tielt-Wingenaar.

Tijdens de beleidsperiode 2019-2024 zetelt SAMEN in de oppositie in de gemeenteraad.

Waar staat SAMEN voor?

  1. SAMEN staat voor een sociaal Tielt-Winge. Een gemeente met een uitmuntende sociale dienstverlening waarin #iedereenmee is.
  2. SAMEN staat voor een bruisend Tielt-Winge. We willen continu investeren in het verenigingsleven, jeugd, sport, cultuur,… want dit brengt mensen samen en is een belangrijke motor van onze samenleving
  3. SAMEN staat voor een leefbare gemeente. We streven naar een behoud van groen en open ruimte en een duurzaam beleid op vlak van milieu en waterbeheersing.
  4. SAMEN staat voor een moderne en klantvriendelijke gemeente waarin communicatie centraal staat en er maximaal op digitalisatie ingezet wordt. Digitaliseren om de dienstverlening te verhogen, niet om kosten te besparen.