Tielt-Winge laat 500.000€ subsidie liggen

Er wordt geïnvesteerd in nieuwe fietspaden in Meensel-Kiezegem. De gemeente klopt zich op de borst dat zij de deelgemeentes niet vergeten en ook daar investeren in nieuwe fietspaden.

De fietspaden langs de Heibosstraat, Binkomstraat en Attenrodestraat zijn inderdaad in erbarmelijke staat. Vorig jaar werd er al een gedeelte en aangepakt en nu is de rest aan de beurt. Dit juichen we zeker en vast toe, maar als dit via subsidies kan des te beter. Dan slaan we twee vliegen in één klap. Kwalitatieve fietspaden, die ons weinig kosten en met de uitgespaarde euro’s kunnen we fietspaden leggen waar er geen subsidies voorhanden zijn

De feiten. De Heibosstraat en Binkomstraat maken deel uit van het zogenaamde BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk). Dit betekent dat de aanleg van fietspaden op dit traject voor 90% gesubsidieerd wordt, als je aan de voorwaarden van het Vlaams Fietsvademecum voldoet. Maw, een fietspad van min. 1,5m breed met een tussenstrook van min 0,25m.

5cm voor 500.000€

Een vaak gehoorde reden om geen subsidies aan te vragen is dat om aan die 1,5m te voldoen moet overgegaan worden tot de aankoop van gronden of in het slechtste geval zelfs onteigeningen. In het geval van de Binkomstraat en Heibosstraat is het zo dat er nu een nieuw fietspad gelegd wordt van 1,2m met een tussenstrook van 0,5m. Dus in totaal 1,7m breed, terwijl er om subsidies te krijgen, 1,75m nodig is. Dus voor die 5cm laten we een pak subsidies liggen.

Trouwens, het feit dat er pas subsidies gegeven worden als het fietspad minstens 1,50 m breed is, heeft zijn reden. In het fietsvademecum spreekt men van optimale fietspaden pas vanaf 1m75. Een afwijking naar 1m50 in gebieden waar deze 1m75 niet haalbaar is, wordt toegestaan. Nog smallere fietspaden, zoals hier van slechts 1m20 zijn totaal uit den boze. Het is trouwens onmogelijk om op zo’n fietspad naast mekaar te fietsen. Denk maar aan ouders die hun kind naar school willen begeleiden.

Subsidiedossier duurt lang?

Nog zo een commentaar die we steeds horen terugkomen. “Als we moeten wachten op die subsidies…”. Dat het langer duurt zal in ieder geval zo wel zijn, maar 5 jaar? Voor SAMEN primeert kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid boven kwantiteit.

Voor deze fietspaden is het nu te laat, maar de schepen van Openbare Werken gaf op de gemeenteraad wel mee dat er voor nieuwe fietspaden langs de Statiestraat alvast een subsidiedossier opgestart is. Wij hopen alvast mee op deze subsides zodat er een comfortable, brede fietsverbinding komt tussen Tielt en Meensel-Kiezegem.

Share