Is er een toekomst voor de sport in Tielt-Winge?

In het beleidsplan en in de pers konden we al heel wat lezen over de plannen van de meerderheid op vlak van cultuur en sport. Cultuur centraliseren in Winge, en sport in Tielt is de piste die momenteel bewandeld wordt. In dat kader is er in het beleidsplan voorzien om aan de sporthal 2 nieuwe (multifunctionele) terreinen aan te leggen.

Om de bezorgdheden hierrond het hoofd te bieden, organiseerde TW3000 een infovergadering voor ouders, supporters,… Ook het gemeentebestuur kwam hierrond zijn plannen toelichten. Aangezien dit een belangrijk dossier is voor Tielt-Winge en ook voor SAMEN sport een belangrijk thema was in het verkiezingsprogramma, was er ook een delgatie van SAMEN aanwezig op deze infovergadering. (Notabene als enige oppositiepartij)

Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Een kwalitatieve jeugdopleiding voor TW3000, de nodige infrastructuur voor de andere clubs, zonder daarbij de andere sportclubs en individuele sporters te vergeten. Dat het bereiken van deze doelen, handenvol geld zal kosten is ook iets waar we het unaniem over eens zijn.

Wat is er nodig voor die kwalitatieve jeudopleiding te kunnen voorzien? Voldoende terreinen, kunstgrasterrein(en), voldoende kleedkamers,… en gaan we dit op 1 of 2 sites (Solveld en/of St-Joris-Winge) moeten doen.

Al deze zaken gaan besproken worden in een werkgroep met de gemeente en de clubs die van deze infrastructuur gebruik zullen maken. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. Tussen de lijnen konden we echter al horen dat 2 terreinen waarschijnlijk onvoldoende zullen zijn om alle noden in te vullen en dat een kunstgras terrein onontbeerlijk is om vandaag de dag nog een kwalitatieve jeugdopleiding aan te bieden.

Maar de hamvraag is natuurlijk, hoe gaan we dit allemaal betalen? In de meerjarenplanning is er slechts 275.000€ voorzien, voor de nieuwe terreinen aan de sporthal. Als je ervanuit gaat, dat een kunstgras terrein al +/- 400.000€ kost, dan weet je al dat dit veel te weinig is. In ons verkiezingsprogramma dachten wij aan zowel een kunstgras terrein in St-Joris-Winge als in Tielt. In Tielt zouden we gaan voor een multifunctioneel terrein zodat ook andere sporten daar mogelijk worden. In ieder geval is het duidelijk dat al deze pistes nog openliggen, en vanuit SAMEN willen we hier dan ook graag constructief aan mee werken.

Op vlak van financiering zitten we misschien niet helemaal op dezelfde golflengte. Voor de meerderheid lijkt PPS (Oftwel Publiek Private Samenwerking) wel de nieuwe heilige graal. Zowel voor De Maere als voor de sportinfrastructuur rekenen ze op privé kapitaal. Op zich is dit een goeie piste, maar er moet steeds gewaakt worden over de uiteindelijke prijs voor de sporters.

Qua sport spiegelen ze zich graag aan Sportoase in Rotselaar. Wij vragen ons af of er überhaupt iemand geïnteresserd zal zijn om iets gelijkaardigs in Tielt-Winge te doen. In Rotselaar gaat het over een terrein van ca. 15ha, met een immens aanbod aan verschillende sporten. Volgens ons zal het een hele uitdaging zijn, zoniet onmogelijk zijn om aan het Solveld een sportinfrastructuur te realiseren die voor een privé investeerder rendabel en dus interessant is. Daarnaast mag je ook niet vergeten dat Rotselaar jaarlijks een werkingssubsidie van 1.200.000€ toekent aan Sportoase. Voor Rotselaar was dit misschien wel een win-win situatie, zeker als je kijkt wat ze er allemaal voor terug krijgen, maar of dit ook in Tielt-Winge mogelijk is zal de toekomst uitwijzen.

Wij hopen alvast niet dat dit project een stille dood zal sterven wanneer het niet lukt om een privé investeerder aan te trekken. Subsidies, investeringen samen met de club (ook hier kan Rotselaar als voorbeeld dienen), samenwerken met andere gemeentes,… kunnen een alternatief zijn.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *